Koledar

| ponedeljek, 26. avgust 2019 |
Dogodki v teku
Globalen dogodek

Spremljanje kazalnikov za 6. poročevalsko obdobje

sreda, 24. julij, 14:00 » 13:50

Spoštovani,


Približuje se 6. poročevalsko obdobje (1.4.2019-31.8.2019), kjer poleg Poročilo o izvajanju operacije po RRP v prilogo 1 dodamo Pričakovani skupni rezultati in učinki-pregled. 

Pozivamo vse partnerje, da naložite na portal v mapo Kazalniki programa Cel.krog, Spremljanje kazalnikov za 6. poročevalsko obdobje dosežene kazalnike in rezultate do 15.8.2019! Nekaterih rezultatov nismo dosegli po planu, zato je to še bolj pomembno, da se dodajo, kot so ŠTEVILO INOVACIJ IN PATENTOV; NOVE TEHNOŠKE PROCESNE, ORGANIZACIJSKE REŠITVE; NOVI PRODUKTI IN STORITVE; IZBOLJŠANI PRODUKTI IN STORITVE.

Obrazce za izpolnitev kazalnikov prav tako najdete v mapi Kazalniki programa Cel.krog, Obrazci za kazalnike.

 

Uspešno smo prestali vmesno evalvacijo in želimo si še naprej dobrega sodelovanja vseh partnerjev tudi v prihodnosti.

 

Lep pozdrav,

Janja Juhant Grkman