Koledar

| četrtek, 20. avgust 2020 |
Globalen dogodek

Rok za oddajo vsebinskih poročil-8.poročevalsko obdobje

00:00

Vsebinska poročila pripravi vodja delovnega sklopa/delovne skupine skupaj s partnerji. Pišejo se v prvi osebi množine.

Vsebinsko poročilo mora vsebovati naslednje točke:

  • Cilji delovnega sklopa/delovne skupine za tekoče obdobje
  • Potek dela v delovnem sklopu/delovni skupini
  • Rezultati
  • Planiranje aktivnosti

Na koncu vsebinskega poročila na posameznem Sklopu WP, vodja delovne skupine naredi povzetek za MIZŠ z vključenimi točkami:

1. Poročilo o realiziranih aktivnostih
2. Doseženi cilji in rezultati
3. Težave/spremembe pri izvajanju

Pripravite čim krajši povzetek in držite se, da je kratko, jedrnato in največ v desetih postavkah. Poročila na posameznih WP naložite na portal: sklop/delovni sklop/delovna skupina/mapa Vsebinsko poročilo.

Vodja Sklopa pripravi končno verzijo poročila za MIZŠ in naloži prav tako na portal v ustrezno mapo.