Koledar

| torek, 20. avgust 2019 |
Globalen dogodek

Rok za oddajo vsebinskega poročila za 6. poročevalsko obdobje

00:00

REDNO POROČANJE ZA MIZŠ-6. poročevalsko obdobje v slovenskem jeziku

Vsebinska poročila pripravi vodja delovnega sklopa/delovne skupine skupaj s partnerji. Pišejo se v prvi osebi množine.

Vsebinsko poročilo mora vsebovati naslednje točke:

  • Cilji delovnega sklopa/delovne skupine za tekoče obdobje
  • Potek dela v delovnem sklopu/delovni skupini
  • Rezultati
  • Planiranje aktivnosti

Na koncu vsebinskega poročila na posameznem WP, vodja delovne skupine naredi povzetek za MIZŠ z vključenimi točkami:

1. Poročilo o realiziranih aktivnostih
2. Doseženi cilji in rezultati
3. Težave/spremembe pri izvajanju

Pripravite čim krajši povzetek in držite se, da je kratko, jedrnato in največ v desetih postavkah. Poročila na posameznih WP naložite na portal: sklop/delovni sklop/delovna skupina/mapa Vsebinsko poročilo.

Vodja Sklopa pripravi končno verzijo poročila za MIZŠ in naloži prav tako na portal v ustrezno mapo.

Dogodki v teku
Globalen dogodek

Spremljanje kazalnikov za 6. poročevalsko obdobje

sreda, 24. julij, 14:00 » ponedeljek, 26. avgust, 13:50

Spoštovani,


Približuje se 6. poročevalsko obdobje (1.4.2019-31.8.2019), kjer poleg Poročilo o izvajanju operacije po RRP v prilogo 1 dodamo Pričakovani skupni rezultati in učinki-pregled. 

Pozivamo vse partnerje, da naložite na portal v mapo Kazalniki programa Cel.krog, Spremljanje kazalnikov za 6. poročevalsko obdobje dosežene kazalnike in rezultate do 15.8.2019! Nekaterih rezultatov nismo dosegli po planu, zato je to še bolj pomembno, da se dodajo, kot so ŠTEVILO INOVACIJ IN PATENTOV; NOVE TEHNOŠKE PROCESNE, ORGANIZACIJSKE REŠITVE; NOVI PRODUKTI IN STORITVE; IZBOLJŠANI PRODUKTI IN STORITVE.

Obrazce za izpolnitev kazalnikov prav tako najdete v mapi Kazalniki programa Cel.krog, Obrazci za kazalnike.

 

Uspešno smo prestali vmesno evalvacijo in želimo si še naprej dobrega sodelovanja vseh partnerjev tudi v prihodnosti.

 

Lep pozdrav,

Janja Juhant Grkman